Vetenskapliga texter i urval

Monografier

Propagandans berättarteknik, Lund: Ellerströms förlag, 2016

Reform eller revolt: Litterär propaganda i socialdemokratisk, kommunistisk och nationalsocialistisk press, Lund: Ellerströms förlag, 2013.

Narrativanalys, Lund: Studentlitteratur, 2013.

Ensamhet och gemenskap i förvandling – Vägar genom Eyvind Johnsons och Rudolf Värnlunds mellankrigsromaner, Stockholm: Carlssons bokförlag, 2009.

Artiklar och kapitel i böcker

”Swedish proletarians towards freedom: Ideals of participation as propaganda in the communist children’s press of the 1920s”, Imagining Mass Dictatorships: The Individual and the Masses in Literature and Cinema, red. Michael Schoenhals och Karin Sarsenov, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.

”Litteratur för integration av arbetarbarn: Idealism, individualism och nationalism i socialdemokratiska Solstrålen 1906–1909”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2011:2.

”Provocerande inspiration: Nationalsocialistiskt (miss)bruk av ett författarskap”, Bibelns lära om Kristus som provokation och inspiration, red Birthe Sjöberg och Jimmy Vulovic, Lund: Absalon, 2012.

”Vi var ju så många: Ett försök att förstå första maj i litteraturen”, Litteraturens arbetare, Lund: Ellerströms, 2012.

”Kommunistiska berättelser för barn: Materialism, kollektivism och internationalism i Barntidningen 1919–1923”, Från Nexø till Alakoski: Aspekter på nordisk arbetarlitteratur, red. Bibi Jonsson, Magnus Nilsson, Birthe Sjöberg och Jimmy Vulovic, Lund: Absalon, 2011.

”Översättaren som ideologisk aktör: Om att välja ord i skuggan av den tredje internationalen”, IASS 2010 Proceedings: Föredrag vid den 28:e studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3-7 augusti 2010, red. Per Erik Ljung och Claes Göran Holmberg, 2011.

”Bildning, kulturjournalistik och det nya Sverige – Om Arbetarnas bildningsförbund och den svenska modellen”, Presshistorisk årsbok 2010, red. Ellinor Melander, Enskede: Presshistoriska föreningen, 2010.

”Individens och massans plats. Om torget som berättarteknik i Viktor Rydbergs Den siste Athenaren”, Veritas – Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift, nr. 25, red. Tore Lund, 2009.

”Kanonkamp och kollektiv identitet – Litterär bildning och smakfostran i 1920-talets svenska arbetarkultur”, Litteraturens värden, red. Anders Mortensen, Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2009.

”Död, fokuserad och formulerad – Om identitet i Iliadens tjugofjärde sång”, Theorier om verklig diktning – Festskrift till Per Erik Ljung, red. Birger Hedén, Erik Hedling, Claes-Göran Holmberg, Anders Mortensen och Helena Nilsson, Lund: Absalon, 2008.

”Kulturjournalistisk klasskamp – Om hur symbolisk makt organiserades av ABF:s litteraturkommitté”, Då och där, här och nu – Festskrift till Ingemar Oscarsson, red. Magnus Nilsson, Per Rydén och Birthe Sjöberg, Lund: Absalon, 2007.

Redaktörskap

Från Bruket till Yarden – Nordiska perspektiv på arbetarlitteratur, red. Bibi Jonsson, Magnus Nilsson, Birthe Sjöberg och Jimmy Vulovic, Lund: Absalon, 2014.

Bibelns lära om Kristus som provokation och inspiration, red Birthe Sjöberg och Jimmy Vulovic, Lund: Absalon, 2012.

Från Nexø till Alakoski – Aspekter på nordisk arbetarlitteratur, red. Bibi Jonsson, Magnus Nilsson, Birthe Sjöberg och Jimmy Vulovic, Lund: Absalon, 2011.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s