Är du intresserad av en föreläsning?

Kontakta mig gärna via kontakt@jimmyvulovic.com för en inledande förfrågan eller för att boka en föreläsning. Jag har lång erfarenhet som föreläsare, forskare och journalist och åtar mig kontinuerligt nya uppdrag.

Föreläsningarna riktar sig till bland annat skolor, bibliotek och andra organisationer som arbetar för folkbildning och för att stärka demokratin. Här följer några exempel på ämnen jag gärna föreläser om. De är alla kopplade till min forskning kring läsfrämjande samt propaganda:

Lockande läsning. Om erfarenheter som gör dagens läsfrämjande arbete mer effektivt.

Läsa för livet. Om skönlitterär läsning som ett verktyg för personlig utveckling.

Mäktigare än svärdet. Om krigspropagandans struktur och funktioner.

Vem är propagandist? Om det nya digitala propagandalandskapet i sociala medier.

Propaganda och Fake news. Om propagandapåverkan igår, idag och imorgon.

Berättandets makt. Om propagandans berättarteknik förr och nu.

Antipropaganda/propagandaanalys. Om skönlitteraturens roll för det kritiska tänkandet.

Föreläsningarnas längd är cirka 45 minuter. Tidslängden kan givetvis anpassas efter behov. Då det gäller arvode utgår jag från Författarcentrums rekommendation. Det kan du läsa mer om här.