Några sammanfattande ord om mina böcker

Jag har genom åren skrivit en rad böcker inom mina forskningsämnen. Mitt författande har resulterat i såväl renodlade forskningsböcker som läroböcker. Här kan du läsa utdrag från några av de recensioner som hittills har publicerats.

 

Bokstavskamp: Essäer om läsning, litteratur & klass, epikos förlag, 2020.

ePubBokstavskampOmslagEpub

”Något som särskilt fängslar i texterna är hans skildring av dessa unga människor som mer eller mindre hindrades att ge sig hän åt böckernas värld. Ofta är det fäder ur arbetar- och bondeklass som fruktade att barnen därigenom skulle svika sin klasstillhörighet. [—] Ett annat givande inslag är Vulovics uppsluppna diskussion om det fria ordets möjligheter med demokratins stärkande som följd. Det som började med Gutenberg har nu nått den digitala tekniken, vilken, trots sina avigsidor, måste ses som hoppingivande värn i demokratins och humanismens utsatthet.”

Bo W Jonsson, Borås Tidning

 

Propaganda: Historia, teori och analys, Studentlitteratur, 2017.

propaganda

”Så på flera sätt är Jimmy Vulovics bok högaktuell. Men framför allt är den en lärobok, och skriven som en sådan. Författaren tar lättfattligt upp propaganda ur ett historiskt och teoretisk perspektiv, och kopplar samman med den digitala utvecklingen. I kapitlet Propagandaanalys uppmuntrar Vulovic, själv propagandaforskare och fil.dr i litteraturvetenskap, till uppsatsskrivande inom området med handfasta tydliga tips. Så trots att boken även vänder sig till den allmänintresserade finns en tydlig mottagare: högskolestudenten.”

Annika Panas, BTJ

Propagandans berättarteknik, Ellerströms, 2016.

propagandansberattarteknik2”I sin nya bok Propagandans berättarteknik har Vulovic forskat vidare i saken. Precis som Reform eller revolt rör det sig lika mycket om en litteraturvetenskaplig som idéhistorisk studie av den ideologiska striden inom kulturlivet från mellankrigstiden och framåt, men denna gång med fokus på de olika berättargrepp och narrativa strukturer som utmärker den propagandistiska litteraturen. Liknande studier har tidigare gjorts på engelska, till exempel Susan Rubin Suleimans Authoritarian fictions: The ideological novel as a literary genre (1993). Vulovics bok är dock en av de första i sitt slag på svenska.”

Fabian Kastner, Svenska Dagbladet

”Visst finns det skillnader mellan 1935 och 2016. 30-talets vänster- och högerextremister skiljer sig en del från efterföljarna i vår tid. Men Jimmy Vulovic visar ändå förtjänstfullt på kontinuiteten i hur dessa rörelser använder propaganda för att vinna stöd. Så det finns alltså mycket att lära av historien. Och med tanke på hur det ser ut i Europa och USA i dessa dagar får vi hoppas att många känner sig hugade att göra det.”

Christoffer Dahlin, Borås Tidning

Reform eller revolt: Litterär propaganda i socialdemokratisk, kommunistisk och nationalsocialistisk press, Ellerströms, 2013.

reformellerrevolt

”Det intressanta med Vulovics studie är inte bara att den får läsaren att fundera över varför så många i dagens svenska kulturliv föredrar den fyrkantige och litterärt tondöve Ture Nermans syn på kultur och bildning framför Erik Hedéns och Yngve Hugos. Därtill låter Vulovic ett besvärande ljus falla in över Nermans sentida genomslag, genom att uppmärksamheten riktas på överensstämmelser mellan nazismen och kommunismen i fråga om den ensidiga fokuseringen på litteraturens politiska implikationer.”

Johan Lundberg, Expressen

”Styrkan i Reform eller revolt är att den på ett så skickligt sätt ställer in skärpan i tidsbilden. Det gör den till något av det mest spännande man kan läsa om Sverige under mellankrigstiden.”

Rasmus Landström, Flamman

Narrativanalys, Studentlitteratur, 2013

narrativanalys

”Jimmy Vulovic skriver i inledningen till sin Narrativanalys: ’Det här är en lärobok – inte forskning. Syftet är främst att orientera läsaren i de grundläggande delarna av narrativforskningens ganska brokiga begreppsapparat samt att med hjälp av konkreta exempel visa på vilka värdefulla analysredskap den rymmer.’ Därmed sammanfattar han på ett utmärkt sätt innehållet. […] En lättillgänglig lärobok med ett hands on-perspektiv som riktar sig till studenter vid universitet och högskolor.”

Magnus  Öhrn, BTJ

Ensamhet och gemenskap i förvandling: Vägar genom Eyvind Johnsons och Rudolf Värnlunds mellankrigsromaner [doktorsavhandling], Carlssons bokförlag, 2009

ensamhetochgemenskap

”Om dessa två klassresenärers mödosamma väg in i offentligheten handlar Jimmy Vulovics fängslande och perspektivrika avhandling Ensamhet och gemenskap i förvandling. Problematiken mellan individen och kollektivet är ett centralt spår i arbetarlitteraturen och har behandlats i tidigare forskning. Syftet med den här avhandlingen är inte att gå i polemik utan att fördjupa och det gör Vulovic, om än lite väl ambitiöst när han lägger så många som sex romaner under lupp. […] Den stora bragden med Jimmy Vulovics avhandling är att han aktualiserar och fördjupar bilden av Rudolf Värnlunds författarskap, som jämte Eyvind Johnsons snillrikt fångade den splittrade människan i den stora samhällsförändringen.”

Anneli Jordahl, Sydsvenskan

”Ja, Jimmy Vulovic har genomgående en stark vilja och förmåga att visa en verklighet som var väldigt påtaglig för alls inte länge sedan, och jag gillar tilltalet. Ofta lutar jag mig framåt för att inte missa en enda stavelse. Som när han berättar om männen som står i en klunga framför fönstret. Man ser och känner samförståndet. Och upptäcker, tack vare Vulovic, hur elegant Johnson gestaltar att gruppen är just en grupp – och att den består av såväl ensamhet som gemenskap.”

Stig Hansén, Helsingborgs Dagblad

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s