Reflektioner

Högskolepedagogisk reflektion (2)

I princip alla högskole- och universitetsämnen med påbyggnadsnivåer har en tydligt avgränsad bakgård (i regel välstädad och välbevakad från andra ämnens inflytande) i form av teori- och metodkurser. Upplägget brukar vara att läraren inledningsvis redogör för teorier och metoder som förväntas användas i kursens avslutande uppsatsskrivande. När uppsatserna är skrivna och inlämnade avslutas kursen med… Fortsätt läsa Högskolepedagogisk reflektion (2)