Föreläsningar

Föreläsning: Informationskontroll som opinionsstyrning

Utgångspunkten för den korta föreläsningen "Informationskontroll som opinionsstyrning" är hur styrning av informationsflödena på internet kan användas i propagandasyfte. Informationskontroll har alltid varit en viktig del av allt propagandaarbete. Risken i vår samtids digitala informationssamhälle är att det arbetet döljs under en slöja av illusorisk fri tillgång till information. Om du har missat de tidigare… Fortsätt läsa Föreläsning: Informationskontroll som opinionsstyrning

Föreläsningar

Föreläsning: Medieinnovationer och propaganda

Den korta föreläsningen "Medieinnovationer och propaganda" riktar fokus mot hur ny massmedieteknik alltid har använts i propagandans tjänst. Jag utgår här från den omvälvande protestantiska rörelsens lyckade användning av tryckpressen under 1500-talets början, för att via nazisternas bruk av radiomediet landa i ett resonemang om hur internet idag används i propagandasyfte. Om du har missat… Fortsätt läsa Föreläsning: Medieinnovationer och propaganda