Propaganda

Recension i Militärhistorisk Tidskrift

Min lärobok "Propaganda: Historia, teori och analys" recenseras positivt i "Militärhistorisk Tidskrift 2018". Där skriver Fredrik Thisner, docent i historia och lektor vid Militärhistoriska sektionen på Försvarshögskolan, bland annat följande: Mot den bakgrunden bör Jimmy Vulovics senaste bok vara ett välkommet tillskott för i synnerhet universitets- och högskolesektorns humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Även Försvarshögskolans militära och civila studenter, i… Fortsätt läsa Recension i Militärhistorisk Tidskrift

Artiklar, Intervjuer

Tidningen Civilekonomen om boken Propaganda

På senare tid har jag med anledning av min bok Propaganda: Historia, teori och analys intervjuats av flera tidningar och tidskrifter. I samtliga fall har intervjuaren kommit att fokusera på hur man som individ kan skydda sig mot propaganda. Det är inte så konstigt eftersom vi ständigt utsätts för propagandisters försök att påverka oss i en viss… Fortsätt läsa Tidningen Civilekonomen om boken Propaganda

Föreläsningar

Föreläsning: Informationskontroll som opinionsstyrning

Utgångspunkten för den korta föreläsningen "Informationskontroll som opinionsstyrning" är hur styrning av informationsflödena på internet kan användas i propagandasyfte. Informationskontroll har alltid varit en viktig del av allt propagandaarbete. Risken i vår samtids digitala informationssamhälle är att det arbetet döljs under en slöja av illusorisk fri tillgång till information. Om du har missat de tidigare… Fortsätt läsa Föreläsning: Informationskontroll som opinionsstyrning

Föreläsningar

Föreläsning: Medieinnovationer och propaganda

Den korta föreläsningen "Medieinnovationer och propaganda" riktar fokus mot hur ny massmedieteknik alltid har använts i propagandans tjänst. Jag utgår här från den omvälvande protestantiska rörelsens lyckade användning av tryckpressen under 1500-talets början, för att via nazisternas bruk av radiomediet landa i ett resonemang om hur internet idag används i propagandasyfte. Om du har missat… Fortsätt läsa Föreläsning: Medieinnovationer och propaganda