Föreläsningar

Föreläsning: Medieinnovationer och propaganda

Den korta föreläsningen "Medieinnovationer och propaganda" riktar fokus mot hur ny massmedieteknik alltid har använts i propagandans tjänst. Jag utgår här från den omvälvande protestantiska rörelsens lyckade användning av tryckpressen under 1500-talets början, för att via nazisternas bruk av radiomediet landa i ett resonemang om hur internet idag används i propagandasyfte. Om du har missat… Fortsätt läsa Föreläsning: Medieinnovationer och propaganda

Propaganda

Bländad av ideologiskt sken

"Han förklarar blott hur löjligt det är med ett krig, men då det som detta, påtvingats det tyska folket, fanns inget annat val än att taga upp den kastade handsken. Och, fortsätter han, jag har sett sovjetparadiset, så jag vet vad jag talar om, då jag säger, att detta asiatiska välde hade blivit Europas undergång… Fortsätt läsa Bländad av ideologiskt sken